วันพฤหัสบดีที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2554

955. แนวปฏิบัติบริการสาธารณสุข โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง พ.ศ. 2553

แนะนำแนวปฏิบัติบริการสาธารณสุข โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง พ.ศ. 2553  ปรับปรุงจากของปี พ.ศ. 2548 โดยสมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทย สมาคมสภาองค์กรโรคหืดแห่งประเทศไทย สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
เผื่อใครยังไม่มี

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น