วันพฤหัสบดีที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2554

970. Vitamin D insufficiency

Vitamin D insufficiency
Clinical practice
N Engl J Med    January 20, 2011

ภาวะการขาดวิตามินดีอย่างรุนแรง (ระดับซีรั่ม 25 - hydroxyvitamin D ต่ำกว่า 10 นาโนกรัม/มิลลิลิตร [25 นาโนโมล/ลิตร]) เป็นที่ทราบกันมานานแล้วว่าเป็นภาวะทางการแพทย์ที่จะมีลักษณะของกล้ามเนื้ออ่อนแรง ปวดกระดูก และกระดูกเปราะหัก ส่วนภาวะวิตามินดีไม่เพียงพอจะมีระดับซีรั่ม 25 - hydroxyvitamin D อยู่ระหว่าง10 ถึง 30 นาโนกรัมต่อมิลลิลิตร (25-75 นาโนโมล/ลิตร) โดยยังไม่แสดงอาการป่วย ได้กลายเป็นความสนใจของแพทย์และผู้ป่วยเมื่อไม่นานมานี้
การเพิ่มความสนใจในกลุ่มอาการใหม่นี้และความสนใจภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นนำไปสู่การเพิ่มขึ้นอย่างมากของการทดสอบสำหรับสาร 25 - hydroxyvitamin D ซึ่งเป็นการวัดทางคลินิกที่ดีที่สุดของวิตามินดีที่สะสมอยู่ในร่างกาย
พบว่าปริมาณการตรวจ hydroxyvitamin D ของห้องปฏิบัติการอ้างอิงแห่งหนึ่งเพิ่มขึ้น 50% ในไตรมาสที่สี่ของปี 2009 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันในปี 2008 และเป็นที่คาดว่าจะมีหลายล้านการทดสอบจะดำเนินการในปีนี้
ภาวะที่ระดับวิตามินดีที่ต่ำกว่าค่าปกติแต่ยังไม่ได้ลดลงอย่างเด่นชัด และประโยชน์ของการให้เสริมในกรณีดังกล่าวยังไม่เป็นที่เข้าใจชัดเจน
วิตามินดีเป็นสิ่งสำคัญสำหรับแร่ธาตุของโครงกระดูก มีการศึกษาแบบสังเกตการณ์จำนวนมากพบว่ามีการเชื่อมโยงกันระหว่างระดับของ 25 - hydroxyvitamin D ที่ต่ำต่อการมีกระดูกหัก จึงไม่น่าแปลกใจที่การศึกษาทดลองแบบสังเกตการณ์และการสุ่มตัวอย่าง, การทดลองโดยใช้ placebo ส่วนใหญ่เน้นเกี่ยวกับการขาดแคลนวิตามินดีกับผลลัพธ์ด้านสุขภาพเกี่ยวกับโครงกระดูก
ในหลายปีที่ผ่านมาได้หันมาให้ความสนใจผลกระทบที่ไม่เกี่ยวกับโครงกระดูกของภาวะวิตามินดีที่ไม่เพียงพอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่สัมพันธ์กับการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดโรคเบาหวานโรคมะเร็งและภูมิคุ้มกันผิดปกติ โดยบทความนี้สรุปความรู้ในปัจจุบันและสิ่งที่ยังไม่ทราบชัดเจนนักเกี่ยวกับภาวะวิตามินดีไม่เพียงพอ และผลของการเสริมวิตามินดีต่อภาวะสุขภาพ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น