วันพฤหัสบดีที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2554

978. Large pneumothorax

หญิง 42 ปี ไอแห้งๆ 1 เดือน เหนื่อยมากขึ้น 1 สัปดาห์ ไม่ไข้ ตรวจพบเหนื่อยเล็กน้อย หายใจ 26 ครั้ง/นาที O2 sat 91% เสียงการหายใจปอดขวาลดลง CXR เป็นดังนี้ Dx? Mx?


ขอขอบคุณสำหรับความเห็นนะครับ
พบเป็น Large pneumothorax  ในการรักษาที่ต้องทำก่อนเลยคือการใส่ ICD และควรต้องประเมินหาสาเหตุ แต่ถ้าเกิดโดยไม่มีสาเหตุและไม่มีโรคปอดมาก่อนจะเรียกว่า Primary spontaneous pneumothorax

CXR หลังใส่ ICD พบว่าปอดขยายตัวดี

1 ความคิดเห็น:

  1. Total RT lung Collapse with massive RT pneumothorax ???

    Unknown causes ??? Plan W/u serious causes

    Immediate Rx
    1. ICD

    ตอบลบ