วันอังคารที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2554

961. Laboratory finding in adrenal insufficiency

หลายคนสงสัยว่าการตรวจทางห้องปฎิบัติการของ Adrenal insufficiency จะพบความผิดปกติอะไรบ้าง จึงรวบรวมจาก Harrison 's principles of internal medicine

ในระยะแรกที่ยังมีการทำลายต่อมหมวกไตน้อยๆ อาจจะไม่สามารถตรวจพบความผิดปกติได้จากการตรวจทางห้องปฏิบัติการ แต่เมื่อความสามารถในการสำรองลดลง นั่นคือในขณะทิ่สเตียรอยด์ที่ผลิตออกมายังปกติ แต่อาจจะเพิ่มขึ้นน้อยกว่าปกติหลังจากที่มีภาวะเครียดเกิดขึ้น
    การกระตุ้นต่อมหมวกไตด้วย ACTH จะพบความผิดปกติได้ไม่ทั้งหมดในระยะนี้ โดยอาจพบว่ามีการเพิ่มขึ้นแต่อยู่ในระดับที่น้อยกว่าปกติหรืออาจไม่เพิ่มขึ้นเลยของระดับcortisol
เมื่อเข้าสู่ในระยะมีที่การทำลายต่อมหมวกไตมากขึ้น จะพบว่าโซเดียม, คลอไรด์และไบคาร์บอเนตมีระดับลดลงและระดับโพแทสเซียมในเลือดจะสูงขึ้น ภาวะโซเดียมต่ำเกิดจากสองภาวะคือการสูญเสียของโซเดียมในปัสสาวะ (เนื่องจากขาด aldosterone) และการเคลื่อนย้ายเข้าไปภายในเซลล์ การสูญเสียโซเดียมภายนอกหลอดเลือดนี้ทำให้เกิดการสูญเสียน้ำจากภายนอกเซลและเกิดภาวะความดันโลหิตลดต่ำลง การเพิ่มขึ้นของ vasopressin และ angiotensin II อาจนำไปสู่ภาวะโดยโซเดียมในเลือดต่ำจากการไม่สามารถกำจัดน้ำออกได้
ภาวะโปตัสเซียมในเลือดสูงเกิดจากภาวะร่วมกันของการขาด aldosterone, การลดของการกรองที่ไตและความเป็นกรด ระดับ aldosterone และ cortisol มีน้อยกว่าปกติและไม่สามารถหลั่งเพิ่มขึ้นหลังจากการให้ ACTH
ภาวะแคลเซียมต่ำเล็กน้อยถึงปานกลางเกิดขึ้น 10-20% ของผู้ป่วยด้วยเหตุผลที่ยังไม่ชัดเจน
คลื่นไฟฟ้าหัวใจอาจแสดงการเปลี่ยนแปลงที่ไม่จำเพาะ และคลื่นสมองจะมีลักษณะลดลงโดยทั่วๆและชะลอตัว อาจมีโรคโลหิตจางชนิดเม็ดเลือดแดงขนาดปกติ, ภาวะที่เสมือนการมี lymphocyte เพิ่มมากขึ้นและการมี eosinophil เพิ่มมากขึ้นในระดับปานกลาง

Ref: Harrison's Principles of Internal Medicine 17 th Edition

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น