วันพฤหัสบดีที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2554

980. Chronic thromboembolic pulmonary hypertension

Chronic thromboembolic pulmonary hypertension
Review article
Current concepts
N Engl J Med  january 27, 2011

Chronic thromboembolic pulmonary hypertension หมายถึงความดันหลอดเลือดแดงปอดมากกว่า 25 มม.ปรอทเป็นเวลามากกว่า 6 เดือน หลังจากได้รับการวินิจฉัย pulmonary embolism จากการประชุมสัมนาระดับโลกเมื่อปี 2008 เรื่อง pulmonary hypertension ได้เน้นความสำคัญของ chronic thromboembolic pulmonary hypertension ซึ่งเกิดขึ้น 2 ถึง 4% ของผู้ป่วยหลังจากเกิดภาวะ acute pulmonary embolism
ความถี่ของภาวะนี้ในผู้ป่วย pulmonary hypertension ยังไม่ทราบแน่ชัด โดยมักปรากฎในช่วงประมาณอายุ 40 ปี แม้ว่าภาวะนี้จะได้รับการรายงานว่าพบได้ในกลุ่มอายุอื่น ๆ การวินิจฉัยมักได้รับการมองข้าม เพราะผู้ป่วยจำนวนมากจะไม่มีประวัติของอาการที่เกิดขึ้นอย่างชัดเจน
ข้อมูลธรรมชาติของภาวะนี้ยากที่กำหนดออกมาได้อย่างชัดเจนเพราะกลุ่มย่อยของผู้ป่วยมีภาวะ pulmonary embolism ซ่อนเร้นอยู่ ข้อมูลรายละเอียดเพื่อการวินิจฉัยมักปรากฎเฉพาะในการศึกษาแบบย้อนกลับ ผู้ป่วยมักจะมีช่วงที่ไม่มีอาการผิดปกติหลังการเกิด acute pulmonary embolism แม้ว่าจะมีการเริ่มของความดันโลหิตสูงในปอดแล้ว การติดตามระยะยาวของผู้ป่วยที่มีภาวะนี้แล้วรวมถึงผู้ที่มีอาการไม่รุนแรงและผู้ที่ไม่มีอาการเป็นสิ่งที่จำเป็นในการอธิบายธรรมชาติของโรคนี้

อ่านต่อโดยละเอียด http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMra0910203

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น