วันพุธที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2554

954. Antiretroviral of intrapartum period

องค์กรแพทย์ให้ช่วยสรุปแนวทางการให้ยาต้านไวรัสขณะที่ผู้ป่วยมาที่ห้องคลอดตามแนวทางใหม่ของปี 2553 เพื่อทำเป็น standing order เพื่ออำนวยความสะดวกแก่แพทย์เวร จึงสรุปได้ดังนี้

เมื่อผู้ป่วยมารอคลอดที่ห้องคลอด
1. ถ้าได้ยาต้านไวรัสมาก่อนไม่ว่าจะได้เป็นสูตรใด ให้ยาต้านไวรัสเดิมและให้ AZT 300 mg.รับประทานทุก 3 ชม. จนคลอด หรือให้ 600 mg 1 dose ในช่วงที่เริ่มปวดท้องคลอด

2.ไม่เคยได้ยาต้านไวรัสมาก่อน
-ถ้าคาดว่าจะคลอดภายในเวลาสองชั่วโมงให้ AZT 300 mg.รับประทานทุก 3 ชม. จนคลอด หรือให้ 600 mg 1 dose ในช่วงที่เริ่มปวดท้องคลอด
-ถ้าคาดว่าจะไม่คลอดภายในเวลาสองชั่วโมงให้ AZT 300 mg.รับประทานทุก 3 ชม. จนคลอด หรือให้ 600 mg 1 dose ในช่วงที่เริ่มปวดท้องคลอด
ร่วมกับการให้ NVP 200 mg 1 dose

(ส่วนการเลือกวิธีการคลอดและข้อควรปฎิบัติระหว่างรอคลอดเพื่อลดการติดเชื้อไปสู่ลูกรวมถึงการเลือกสูตรยาระหว่างตั้งครรภ์และภายหลังคลอดสามารถอ่านรายละเอียดตามลิ๊งค์นะครับ)

Ref: http://www.asianbiomed.org/htdocs/previous/A20104529.pdf
http://pmtct.anamai.moph.go.th/files002/a000093/แนวทางการดำเนินงานการป้องกันฯ.rar

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น