วันศุกร์ที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2554

971. Necrotizing enterocolitis

Necrotizing enterocolitis
Review article
Medical progress
N Engl J Med   January 20, 2011

Necrotizing enterocolitis เป็นหนึ่งในโรคที่พบมากที่สุดและก่อให้เกิดความรุนแรงอย่างมากในทารกแรกเกิด ยังเป็นหนึ่งในโรคที่มีความยากมากที่สุดในการกำจัดให้หมดไป  จึงได้กลายเป็นความสำคัญอันดับต้นๆในการศึกษาวิจัย
Necrotizing enterocolitis ได้รับการอธิบายไว้ตั้งแต่ก่อน คศ.1960 แต่ไม่ได้รับการคำนึงถึงอย่างกว้างขวางจนกระทั่งการดูแลทารกแรกเกิดแบบใกล้ชิดมีความทันสมัยมากขึ้น  ตั้งแต่เวลานั้นอุบัติการณ์ของ necrotizing enterocolitis และภาวะแทรกซ้อนที่เกี่ยวข้องรวมถึงอัตราการตายยังคงไม่เปลี่ยนแปลงเนื่องจากมีการปรับปรุงการดูแลทารกน้ำหนักน้อยอยู่ตลอดเวลาด้วยเช่นกัน(จึงมีทารกน้ำหนักน้อยมากขึ้นเรื่อยๆ) ในบางครั้ง พบว่าอัตราเพิ่มขึ้นเสียด้วยซ้ำ
ข้อมูลจากสถาบันขนาดใหญ่หลายๆ ที่, ฐานข้อมูลเครือข่ายทารกแรกเกิดจากประเทศสหรัฐอเมริกาและแคนาดา พบว่าความชุกของโรคนี้ในทารกที่มีน้ำหนักแรกเกิดระหว่าง 500 และ 1500 กรัม เฉลี่ยประมาณ 7%  อัตราของการเสียชีวิตที่สัมพันธ์กับ necrotizing enterocolitis อยู่ระหว่าง 20-30% และมีอัตราสูงสุดในทารกต้องได้รับการรักษาโดยการผ่าตัด
กระบวนการอักเสบที่มีมากเกินไปในลำไส้ที่มีขบวนการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันอย่างรุนแรง และอาจมีการขยายตัวมีผลต่อระบบโดยทั่วไปของร่างกาย มีผลต่ออวัยวะที่อยู่ห่างไกลเช่นสมองและมีผลกระทบอาจทำให้เกิดความล่าช้าในพัฒนาการทางระบบประสาทของทารก
โดยพบว่าทารกที่ฟื้นตัวจาก necrotizing enterocolitis เกือบ 25% มีความล่าช้าในการพัฒนาการทางระบบประสาท มีศรีษะเล็ก ซึ่งภาวะความล่าช้าของพัฒนาทางสมองและสภาวะจิตใจที่มีความรุนแรงเป็นสิ่งที่ต้องคำนึงถึงนอกเหนือจากระบบทางเดินอาหาร
ในหลาย ๆสถาบัน มีความกังวลเกี่ยวกับการให้อาหารทางปากจะมีการเชื่อมโยงกับการเกิด necrotizing enterocolitis ได้ ส่งผลให้การให้สารอาหารทดแทนทางหลอดเลือดดำในทารกมีระยะเวลาเพิ่มมากขึ้น อาจเพิ่มความเสี่ยงต่อภาวะติดเชื้อซึ่งเป็นภาวะแทรกซ้อนและเพิ่มระยะเวลาในการรักษาในโรงพยาบาลอ่านต่อ http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMra1005408

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น