วันเสาร์ที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

3,026 Diffuse alveolar hemorrhage

พบผู้ป่วยชายอายุ 74 ปี ด้วยเหนื่อยง่าย อ่อนเพลีย ตรวจบมีภาวะซีด Hct 20%, CXR เป็นดังนี้ เหนื่อยมากต้องใส่ท่อช่วยหายใจพบว่ามีเลือดออกมาจากท่อช่วยหายใจ ซึ่งจากลักษณะทางคลินิกน่าจะเข้าได้กับ diffuse alveolar hemorrhage จึงทบทวนเกี่ยวกับเรื่องนี้
คือการมีเลือดออกในถุงลมที่เกิดขึ้นต่อเนื่องหรือการกำเริบของเลือดออกในปอด มีสาเหตุมีได้หลากหลาย แต่โรคของภูมิคุ้มกันต่อตนเองพบได้มากที่สุด ผู้ป่วยส่วนใหญ่มักมีอาการหายใจลำบาก, ไอ, ไอเป็นเลือดและมี alveolar infiltrates ที่เกิดขึ้นใหม่จากถ่ายภาพเอ็กซเรย์ทรวงอก การตรวจวินิจฉัยโดยการมุ่งไปที่สาเหตุซึ่งสงสัยและให้รักษาตามสาเหตุ ถ้าเกิดจากโรคของภูมิต้านทานผิดปกติให้การรักษาด้วยยากดภูมิคุ้มกัน อาจต้องให้การช่วยเหลือดูแลระบบทางเดินหายใจใน (respiratory support) กรณีที่จำเป็น ซึ่ง diffuse alveolar hemorrhage ไม่ใช่ความผิดปกติที่จำเพาะ แต่เป็นกลุ่มอาการที่ต้องมีการวินิจฉัยแยกโรคและการตรวจสืบค้นเพื่อให้ได้สาเหตุจำเพาะ
สาเหตุได้แก่
-Autoimmune disorders (eg, systemic vasculitides, Goodpasture syndrome, antiphospholipid antibody syndrome, connective tissue disorders)
-Pulmonary infections (eg, invasive aspergillosis, hantavirus infection)
-Toxic exposures (eg, trimellitic anhydride, isocyanates, crack cocaine, certain pesticides)
-Drug reactions (eg, propylthiouracil, diphenylhydantoin, amiodarone, methotrexate, nitrofurantoi, bleomycin, montelukast, infliximab)
-Cardiac disorders (eg, mitral stenosis)
-Coagulation disorders caused by diseases or anticoagulant drugs
-Isolated pauci-immune pulmonary capillaritis
-Idiopathic pulmonary hemosiderosis
-Bone marrow or solid organ transplantation


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น