วันศุกร์ที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

3,011 แนวทางการบันทึกและตรวจประเมินคุณภาพการบันทึกเวชระเบียน 2557

แนวทางการบันทึกและตรวจประเมินคุณภาพการบันทึกเวชระเบียน (Guideline for Medical Document Audit )
โดยสำนักตรวจสอบการชดเชยและคุณภาพบริการ
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ มกราคม 2557


ลิ้งค์ Click

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น