วันอาทิตย์ที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

3,027 แนวทางคำแนะนำการดูแลรักษาผู้ป่วยที่มีไขมันในเลือดสูงโดย National Lipid Association (NAL)

National Lipid Association (NAL) recommendations for patient-centered management of dyslipidemia ได้ทำการรวบรวมและสรุปจุดสำคัญที่เป็นปัจจุบัน โดยมี 2 part ซึ่งมีเนื้อหาได้แก่
-Background and conceptual framework for formulation of the NLA Expert Panel recommendations
-Screening and classification of lipoprotein lipid levels in adults
-Targets for intervention in dyslipidemia management
-Atherosclerotic cardiovascular disease risk assessment and treatment goals based on risk category
-Atherogenic cholesterol—non–high-density lipoprotein cholesterol and low-density lipoprotein cholesterol—as the primary targets of therapy
-Lifestyle and drug therapies intended to reduce morbidity and mortality associated with dyslipidemia
-Lifestyle therapies
-Groups with special considerations
-Strategies to assist with patient adherence
-Team-based collaborative care

ลิงค์ http://www.lipidjournal.com/article/S1933-2874(14)00274-8/fulltext

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น