วันเสาร์ที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

3,012 แนวทางการรักษาเบาหวานในเชิงปฏิบัติ

แนวทางการรักษาเบาหวานในเชิงปฏิบัติ
โดย พญ. ฉัตรประอร งามอุโฆษ
เป็นความรู้การรักษาเบาหวานที่ใช้ในเวชปฏิบัติจริงๆ ทั้งในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 1 และชนิดที่ 2 ตลอดจนเทคนิคการเลือกการักษา การเลือกใช้ยาทั้งยากลุ่มเดิมและยากลุ่มใหม่ๆ การใช้ยาชนิดรับประทานและชนิดฉีดอินซูลิน เป้าหมายในการควบคุมระดับน้ำตาล การตรวจคัดกรองภาวะแนรกซ้อน

ลิ้งค์ Click

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น