วันพุธที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

3,023 Spot diagnosis: skin lesion

หญิงอายุ 67 ปีมาตรวจเบาหวาน แต่พบ skin lesion ดังนี้จะให้การวินิจฉัย และการดูแลรักษาอย่างไรครับ?

1 ความคิดเห็น:

  1. seborrheic keratosis การรักษาทำได้หลายวิธี เช่นเฉือนออก (shave biopsy) ตัดออก (excisional biopsy) จี้ไฟฟ้า (electric cauterization) หรือ ผ่าตัดด้วยเลเซอร์ (LASER)

    ตอบลบ