วันอังคารที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

3,008 แนวทางการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย 2557

โดยกรมการแพทย์ 
เนื้อหาโดยละเอียดประกอบด้วย
-บทนำ
-การดูแลผู้ป่วยผู้ใหญ่ระยะสุดท้าย
-การดูแลผู้ป่วยเด็กระยะสุดท้าย
-ภาพกิจกรรมการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย
-ภาคผนวก

ลิงค์ Click

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น