วันพฤหัสบดีที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

3,017 Testicular cancer — discoveries and updates

Review article
N Engl J Med November 20, 2014

ในช่วงห้าสิบปีที่ผ่านมามีความก้าวหน้าอย่างมากในการรักษาโรคมะเร็งอัณฑะ การวินิจฉัยว่าเป็นโรคมะเร็งอัณฑะชนิดแพร่กระจายพบว่ามีโอกาสของการเสียชีวิต 90% ภายใน 1 ปี  ณ. วันนี้ประมาณการว่าใน 95% ของผู้ป่วยทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัยโรคมะเร็งอัณฑะและใน 80% ของผู้ป่วยที่มีโรคแพร่กระจายสามารถรักษาให้หายขาดได้ ในบทความนี้จะเน้นไปที่การค้นพบเมื่อเร็วๆ นี้ การพัฒนาปรับปรุงที่เป็นปัจจุบันในการดูแลและที่ยังเป็นที่โต้แย้งในการรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งอัณฑะ
ปัจจัยทางพันธุกรรมและสิ่งแวดล้อมก็มีบทบาทในการเพิ่มขึ้นของอัตราการเกิดนี้ ความเสี่ยงของโรคมะเร็งอัณฑะสูงขึ้น 8 -10 เท่าในน้องชายของคนที่มีโรคมะเร็งอัณฑะและสูงขึ้น 4-6 เท่าในบุตรชายของคนที่มีโรคมะเร็งอัณฑะที่ซึ่งพี่ชายหรือบุตรของสมาชิกในครอบครัวไม่ได้รับผลกระทบ ความผิดปกติทางพันธุกรรมรวมทั้งดาวน์ซินโดรมและ testicular dysgenesis syndrome ยังมีความเกี่ยวข้องกับความเสี่ยง
ที่เพิ่มขึ้นของโรคมะเร็งอัณฑะด้วย
เนื้อหาโดยละเอียดประกอบด้วย
-Stage I seminoma
-Stage II seminoma
-Stage I nonseminomatous Germ-Cell Tumor
-Stage II nonseminomatous Germ-Cell Tumor
-Stage III testicular Cancer
-Relapsed disease
-Survivorship
-Conclusions

อ้างอิงและอ่านต่อโดยละเอียด http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMra1407550

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น