วันจันทร์ที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

3,000 แนวทางการรักษาภาวะโพรงสมองคั่งน้ำ สำหรับแพทย์

แนวทางการรักษาภาวะโพรงสมองคั่งน้ำ สำหรับแพทย์ 
(Clinical Practice Guidelines for Hydrocephalus)
เนื้อหาโดยละเอียดประกอบด้วย
บทที่ 1 แนวทางบำบัดการรักษาผู้ป่วยที่สงสัยมีภาวะโพรงสมองคั่งน้ำ
บทที่ 2 แนวทางบำบัดการรักษาผู้ป่วยที่สงสัยมีภาวะโพรงสมองคั่งน้ำร่วมกับความดันในกระโหลกศรีษะสูง
บทที่ 3แนวทางการบำบัดรักษาเด็กเกิดก่อนกำหนดที่มีเลือดออกในโพรงสมองและสงสัยว่ามีภาวะโพรงสมองคั่งน้ำ
บทที่ 4 แนวทางการบำบัดรักษาเด็กแรกคลอดที่มี myelomeningocele/encephalomeningocele
บทที่ 5 แนวทางการบำบัดรักษาผู้ป่วยสูงอายุที่สงสัย normal pressure hydrocephalus

ลิ้งค์ http://neuro.or.th/images/hydrocephalus2006.pdf

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น