วันพฤหัสบดีที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

3,024 Abdominal aortic aneurysms

Clinical practice
N Engl J Med  November 27, 2014

Key Clinical Points
-หลอดเลือดแดงเออร์ต้าโป่งพองในช่องท้อง (abdominal aortic aneurysms) มักจะไม่แสดงอาการจนกว่าจะแตก โดยมีอัตราการเสียชีวิต 85-90%
-ผู้ป่วยที่มีอาการต้องได้รับการรักษาซ่อมแซมอย่างเร่งด่วน
-U.S. Preventive Services Task Force แนะนำสนับสนุนให้ทำการคัดกรองในผู้ชาย 65-75 ปี ที่มีประวัติของการสูบบุหรี่ และการเลือกตรวจคัดกรองในผู้ชาย 65-75 ปีไม่มีประวัติสูบบุหรี่ถึงแม้ว่าการศึกษาแบบ cohort ที่ดีที่สุดในการคัดกรองยังคงเป็นที่โต้แย้ง
-เกณฑ์ปกติสำหรับการรักษาซ่อมแซมหลอดเลือดคือขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของหลอดเลือด 5.5 ซม. ในผู้ชาย และ 5.0 ซม. ในผู้หญิง
-ผลการซ่อมแซมเยื่อบุภายในหลอดเลือด (endovascular repair) จะมีอัตราความพิการและอัตราการเสียชีวิตต่ำกว่าการผ่าตัดเปิดเพื่อซ่อมแซม แต่ทั้งสองวิธีมีความสัมพันธ์กับอัตราการเสียชีวิตที่คล้ายกันในระยะยาว (8-10 ปี)
-ผู้ป่วยที่รับการรักษาด้วยการซ่อมแซมเยื่อบุภายในหลอดเลือด จำเป็นต้องเฝ้าระวังในระยะยาวเนื่องจากความเสี่ยงเล็ก ๆ ของ aneurysm sac reperfusion และการแตกในเวลาต่อมา
-การตัดสินใจในการซ่อมแซมเพื่อการป้องกัน  ควรคำนึงถึงชนิดของการซ่อมแซมที่จะดำเนินการ ต้องคำนึงถึงลักษณะทางกายวิภาค (ไม่ใช่ผู้ป่วยทุกคนที่จะมีลักษณะทางกายวิภาคเหมาะกับการซ่อมแซมเยื่อบุภายในหลอดเลือด), ความเสี่ยงการผ่าตัดและลักษณะของผู้ป่วย
เนื้อหาโดยละเอียดประกอบด้วย
-The Clinical Problem
-Strategies and Evidence
   Screening
   Aneurysm Growth and Surveillance
   Treatment
-Areas of Uncertainty
-Conclusions and Recommendations
-Guidelines
-Key Clinical Points
-Source Information

Ref: http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMcp1401430

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น