วันจันทร์ที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

3,007 คู่มือแนวทางการวินิจฉัยและรักษาโรคพาร์กินสันสำหรับแพทย์ในเวชปฏิบัติ

คู่มือแนวทางการวินิจฉัยและรักษาโรคพาร์กินสันสำหรับแพทย์ในเวชปฏิบัติ
Clinical practice guideline for diagnosis and management of parkinson 's disease
จัดทำเนื่องในปีรณรงค์โรคพาร์กินสัน ปี 2553-2554 เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี เนื่องในวโรกาสทรงมีพระชนมายุ 55 พรรษา
ด้วยความร่วมมือจากสภากาชาดไทย กระทรวงสาธารณสุข กรุงเทพมหานครและสำนักหลักประสุขภาพแห่งชาติ


เนื้อหาโดยละเอียดประกอบด้วย
-บทนำ
-การวินิจฉัยโรคพาร์กินสัน
-ยารักษาโรคพาร์กินสันที่มีในประเทศไทย
-แนวทางรักษาโรคพาร์กินสันในระยะแรก
-การรักษาโรคพาร์กินสันในช่วงที่มีการตอบสนองต่อยาไม่สม่ำเสมอ
-แนวทางรักษาอาการที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหวในโรคพาร์กินสัน
-แนวทางรักษาโรคพาร์กินด้วยวิธีอื่นๆ
-ยารักษาโรคพาร์กินสันที่มีในประเทศไทยปี 2555

ลิงค์ http://chulapd.org/index.php/2012-07-24-03-03-27/2012-12-19-11-23-05/finish/3-e-book/31-/0

2 ความคิดเห็น:

  1. เข้าไปดูไม่ได้คับ

    ตอบลบ
  2. ผมลองดูก็ดาวน์โหลดได้นะครับ ลองดูอีกทีนะครับ

    ตอบลบ