วันพุธที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

3,009 Spot diagnosis EKG ผู้ป่วยชายสูงอายุมาด้วยใจสั่น

Spot diagnosis EKG ผู้ป่วยชายสูงอายุมาด้วยใจสั่น ไม่มีเจ็บหน้าอก EKG เป็นดังนี้ จะให้การวินิจฉัย rhythm ของ EKG นี้ว่าอย่างไรครับ?

Click ที่ภาพเพื่อขยายขนาด

2 ความคิดเห็น: