วันเสาร์ที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

3,019 คู่มือโรคทีีมากับฤดูร้อน

โดย สคร. 1 กรุงเทพมหานคร กรมควบคุมโรค
เนื้อหาโดยละเอียดประกอบด้วย
-โรคอุจจาระร่วง
-โรคอาหารเป็นพิษ
-โรคบิด
-อหิวาตกโรค
-ไข้ไทฟอยด์ หรือไข้รากสาดน้อย
-โรคพิษสุนัขบ้าหรือโรคกลัวน้ำ


ลิ้งค์ Click

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น