วันเสาร์ที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

2,998 คู่มือการให้คําแนะนําการใช้ยาเทคนิคพิเศษ

โดยภญ.วันทนีย์ เพ้งหล้ง
เนื้อหาโดยละเอียดประกอบด้วย
-การเตรียมยาฉีดและการฉีดยาอินซูลิน
-การรับประทาน ยา Fosamax ในการรักษาโรคกระดูกพรุน
-การใช้ฮอร์โมนทดแทนในภาวะหมดประจําเดือน (Hormone Replacement Therapy)
-วิธีการใช้ยาเม็ดคุมกําเนิด
-การใช้ยาเหน็บช่องคลอด
-การใช้ยาครีมใส่ช่องคลอด
-การใช้ยาสวนทวารหนัก
-การใช้ยาเหน็บทวารหนัก
-การใช้ยาหยอดตา
-การใช้ยาป้ายตา
-การใช้ยาหยอดหู
-การใช้ยาผงผสมนํ้าของเด็ก
-การใช้ยาล้างจมูก
-การใช้ยาพ่นจมูก
-การใช้ Nebulizers
-การใช้ยาพ่นคอแบบ metered-dose inhaler (MDI)
-การใช้ยาพ่นคอแบบ Turbuhaler
-การใช้ยาพ่นคอ แบบ Accuhaler
-การใช้ยารักษาโรคหัวใจ(อมใต้ลิ้น)

ขอขอบคุณที่มา ninerx.com
ลิงค์ดาวน์โหลด http://drug.pharmacy.psu.ac.th/articleprofile.asp?ID=166

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น