วันจันทร์ที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

3,014 Clinical practice guideline for sunscreen

จากเวปไซต์สมาคมแพทย์โรคผิวหนังแห่งประเทศไทย
เนื้อหาโดยละเอียดประกอบด้วย
-ความนำ
-นิยาม
-เกณฑ์การพิจารณาใช้ยากันแดด
-หลักการใช้ยากันแดด
-ความคงทนต่อแสงของยากันแดด
-การใช้ยากันแดดที่ถูกต้อง
-ผลข้างเคียงจากยากันแดด
-อัลกอริทึมแนวทางการใช้ยากันแดด
-ภาคผนวก
   การประเมินประสิทธิภาพของยากันแดด
   ประสิทธิภาพในการป้องกัน UVA
   การทดสอบความสามารถในการกันน้ำ
   ความคงทนต่อยากันแดด

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น