วันพุธที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

3,016 ปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคเมลิออยด์ (melioidosis) และติดเชื้อเมลิออยด์ในกระแสเลือด (bacteremic melioidosis)

มีการศึกษาพบว่า 163 (84.9%) ของผู้ป่วยเป็นโรคเมลิออยด์มีอาชีพเป็นชาวนา สองในสาม (119/192) มีโรคประจำตัวเดิมที่เป็นปัจจัยให้เกิดโรคเมลิออยด์ ได้แก่โรคเบาหวาน (115 ผู้ป่วย 60.9%) ซึ่งได้รับการยืนยันว่าเป็นโรคประจำตัวเดิมที่พบมากที่สุดที่เกี่ยวข้องกับโรคเมลิออยด์ในการศึกษาครั้งนี้
โดยยังพบว่าในผู้ที่เป็นเบาหวานและมีอาชีพทำนาซึ่งเป็นกลุ่มที่มีการสัมผัสกับดินสูงมีความเสี่ยงมากกว่าผู้ที่ไม่เป็นเบาหวานและไม่ได้ทำนา 6-9 เท่า
โรคประจำตัวเดิมอื่น ๆ ที่พบได้การมีโรคไต (40 คน หรือ 20.8%), โรคธาลัสซีเมีย (14 คน หรือ 7.3%)
การมีประวัติความของการบาดเจ็บหรือการผ่าตัดก่อน (13 คน หรือ  6.9%) เป็นวัณโรคปอด (12 คน หรือ  6.3%) และเป็นมะเร็งทางโลหิตวิทยาหรือเนื้องอกของอวัยวะที่เป็นก้อน (8 มะเร็ง 4.2%)

Ref: Click

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น