วันศุกร์ที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

2,761 Antiretroviral associated hepatotoxicity

โดย พญ.รัชนีพร ชื่นสุวรรณ 
นพ.เฉลิมรัฐ บัญชรเทวกุล 
กลุ่มงานอายุรกรรม โรงพยาบาลราชวิถี
จุลสารสมาคมแพทย์ระบบทางเดินอาหารแห่งประเทศไทย, พฤศจิกายน-ธันวาคม 2553 

เนื้อหาโดยละเอียดประกอบไปด้วย
-บทนำ
-คำจำกัดความ และความรุนแรง
-อุบัติการณ์ และปัจจัยเสี่ยง
-ลักษณะทางคลินิกของยาต้านไวรัสชนิดต่างๆ
-แนวทางการเฝ้าระวังและการรักษา antiretroviral-associated hepatotoxicity
-เอกสารอ้างอิง

ลิ้งค์ คลิก

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น