วันอาทิตย์ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

2,779 เกณฑ์และการแบ่งระดับความน่าจะเป็นในการวินิจฉัยวัณโรค

1. ยืนยันการวินิจฉัยวัณโรค: มีลักษณะทางคลินิกที่สอดคล้องกับวัณโรค มีการยืนยันทางแบคทีเรียวิทยา (การเพาะเชื้อ, gene probe/nucleic acid amplification + การย้อม AFB); ผลการตรวจจุลกายวิภาค
2. น่าจะเป็นวัณโรค: มีลักษณะทางคลินิกที่สอดคล้องกับวัณโรค โดยพิจารณาตัดสาเหตุอื่น ๆ ออกแล้ว มีสิ่งที่เป็นเครื่องหมายหรือสิ่งบ่งบอกซึ่งมีจำเพาะเจาะจงสูงต่อวัณโรค
3. อาจจะเป็นวัณโรค: มีลักษณะทางคลินิกที่สอดคล้องกับวัณโรค โดยพิจารณาตัดสาเหตุอื่น ๆ ออกแล้ว มีการตอบสนองต่อการรักษาวัณโรค (โดยไม่ได้ให้รักษาอืนๆ ร่วมด้วย)

Ref: http://www.medicalcriteria.com/criteria/inf_tuberculosis.htm

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น