วันเสาร์ที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

2,763 การตรวจประเมินความผิดปกติการทำงานของตับในผู้ป่วยติดเชื้อ HIV

ในการตรวจประเมินรักษาผู้ป่วยติดเชื้อ HIV อาจจะพบผู้ป่วยซึ่งมีความผิดปกติของการทำงานของตับได้บ่อยๆ เช่น อาจจะมีไวรัสตับอักเสบร่วมด้วย การใช้เกณฑ์เดียวกับผู้ป่วยที่มีการทำงานของตับปกติอาจทำให้เกิดการประเมินค่าความเสียหายของตับมากเกินความเป็นจริง จึงอาจจการแบ่งความรุนแรงของภาวะ antiretroviral-associated hepato-toxicity ตาม AIDS Clinical Trial Group scale of liver toxicity (ACTG) โดยเปรียบเทียบจากการเปลี่ยนแปลงจากระดับ AST และ ALT เดิม ดังนี้

ในกรณีที่ผู้ป่วยมี AST และ ALT ปกติ
เกรด 1:   1.25-2.5  เท่าของ   ULN  
เกรด 2:   2.6-5       เท่าของ   ULN
เกรด 3:   5.1-10     เท่าของ   ULN
เกรด 4: >10     เท่าของ   ULN
ในกรณีที่ผู้ป่วยมี AST และ ALT ผิดปกติเดิม
เกรด 1:   1.25-2.5    เท่าของ baselin
เกรด 2:   2.6-3.5      เท่าของ baseline
เกรด 3:   3.6-5         เท่าของ baseline
เกรด 4:   >5         เท่าของ baseline

Ref: Antiretroviral associated hepatotoxicity
โดย พญ.รัชนีพร ชื่นสุวรรณ,  นพ.เฉลิมรัฐ บัญชรเทวกุล,  กลุ่มงานอายุรกรรม โรงพยาบาลราชวิถี

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น