วันอังคารที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

2,758 หญิง 40 ปี สังเกตว่ามีตุ่มเล็กๆ ที่คอด้านขวาเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ในช่วงเวลา 2 ปี

หญิง 40 ปี สังเกตว่ามีตุ่มเล็กๆ ที่คอด้านขวาเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ในช่วงเวลา 2 ปี จะให้การวินิจฉัยอะไร และให้การรักษาอย่างไร?


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น