วันพฤหัสบดีที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

2,776 Hoarding disorder

Clinical practice 
N Engl J Med    May 22, 2014

Key clinical points
-ภาวะหมกมุ่นกับการสะสมมากเกิน (hoarding disorder) เป็นการวินิจฉัยใหม่ที่อยู่ใน Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders ฉบับพิมพ์ที่ 5
เป็นลักษณะความยากลำบากอย่างถาวรในการแยกแยะทรัพย์สินซึ่งส่งผลให้เกิดความรกของพื้นที่อย่างมาก ทำให้เกิดความทุกข์-หม่นหมองและการสุญเสียการทำงาน ที่มีสาเหตุอันไม่ได้เกิดจากระบบประสาทหรือโรคทางจิตอื่นๆ
-ส่วนใหญ่ของผู้ที่มีความผิดปกตินี้เป็นสิ่งที่พวกเขามิได้ต้องการหรือไม่มีพื้นที่สำหรับจะเก็บ
-หลายๆ คนที่มีความผิดปกตินี้มีความจำกัดในความเข้าใจในตัวเอง ทำให้เกิดความยากลำบากและมีความลังเลที่จะขอความช่วยเหลือ
-โรคนี้สามารถให้การวินิจฉัยได้ไม่ยากโดยใช้วิธีการสัมภาษณ์จิตพยาธิวิทยาโดยตรงกับบุคคลที่ได้รับผลกระทบ ถ้าจะให้สมบูรณ์แบบควรดำเนินการกับบุคคลในบ้านเพื่อที่จะประเมินขอบเขตและความผิดปกติ
-ปัจจุบันมีหลักฐานที่ชัดเจนว่าการใช้ cognitive behavioral therapy เป็นการรักษาจำเพาะที่ปรับปรุงสำหรับกรณีการดูแลรักษาที่ยาก
เนื้อหาโดยละเอียดประกอบด้วย
-The Clinical Problem
   Coexisting Conditions
   Prevalence and Natural History
   Risk Factors
-Strategies and Evidence
   Evaluation
   Differential Diagnosis
   Risk Assessment
   Management
-Areas of Uncertainty
-Guidelines
-Conclusions and Recommendations
-Source Information

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น