วันพฤหัสบดีที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

2,760 Obliterative bronchiolitis

Review article
N Engl J Med   May 8, 2014

คำว่า "bronchiolitis obliterans" ถูกนำมาใช้ในอดีตโดยนักพยาธิวิทยาเพื่ออ้างถึงสองรูปแบบที่แตกต่างกันของโรคทางเดินหายใจขนาดเล็ก อันดับแรกที่มีลักษณะติ่งที่อยู่ในท่อทางเดินหายใจขนาดเล็ก โดยมีชื่อต่อมาคือ bronchiolitis obliterans with organizing pneumonia และเมื่อเร็ว ๆ นี้ใช้คำว่า cryptogenic organizing pneumonia รูปแบบที่สองมีลักษณะ subepithelial inflammatory และการตีบแคบจากการเกิดผังผืดของหลอดลมซึ่งในขณะนี้เป็นที่รับรู้ว่าคือ bronchiolitis obliterative หรือ constrictive bronchiolitis และเป็นการเพิ่มความสับสนจากการที่แพทย์ใช้คำว่า "bronchiolitis obliterans syndrome" เพื่อแสดงว่าการเกิดขึ้นจากการความผิดปกติหายใจอุดกั้นหลังการการปลูกถ่ายอวัยวะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในผู้ป่วยที่ได้รับการปลูกถ่ายอวัยวะที่เป็น solid หรือการปลูกถ่ายไขกระดูกเ มื่อการตรวจชิ้นเนื้อเยื่อปอดสามารถทำได้ การตรวจแสดงให้เห็นว่าความผิดปกติของปอดอุดกั้นจะเกี่ยวข้องกับรูปแบบของพยาธิสภาพของ obliterative bronchiolitis ลักษณะทางคลินิกของผู้ป่วยที่มี bronchiolitis obliterative จะมีลักษณะอาการหายใจลำบากที่ดำเนินมากขึ้นและไอแห้งๆ นานเป็นสัปดาห์เดือนและการทำงานของปอดผิดปกติที่พบได้บ่อยจะมีลักษณะเป็นรูปแบบการไหลเวียนของอากาศอุดกั้น (obstructive airflow pattern)
เนื้อหาโดยละเอียดประกอบด้วย
-Pathogenesis
-Clinical Detection and Monitoring
   Pulmonary Function
   Imaging
-Associated Conditions
   Autoimmune Disorders
   Exposure to Inhalational Toxins
   Postinfectious Obliterative Bronchiolitis
   Obliterative Bronchiolitis after HSCT
   Obliterative Bronchiolitis after Lung Transplantation
   Treatment of Obliterative Bronchiolitis after HSCT or Lung Transplantation
Outcome and Prognosis
Source Information

อ้างอิงและอ่านต่อโดยละเอียด http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMra1204664

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น