วันพฤหัสบดีที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

2,769 Aortic dilatation in patients with bicuspid aortic valve

Review article
N Engl J Med May 15, 2014

การมีลิ้นเอออร์ติคสองแฉก (bicuspid aortic valve) พบมากที่สุดของหัวใจพิการแต่กำเนิดในผู้ใหญ่โดยเกิดขึ้น1.3% ของประชากรทั่วโลก โดยเป็นสาเหตุการเสียชีวิตและภาวะแทรกซ้อนมากกว่าหัวใจพิการแต่กำเนิดอื่น ๆ รวมกัน แม้ว่าลิ้นเอออร์ติคตีบและรั่วเป็นภาวะแทรกซ้อนที่พบบ่อยที่สุดของลิ้นเอออร์ติคสองแฉก การขยายตัวของหลอดเลือดตำแหน่งใดๆ หรือทั้งหมดของส่วนต้นของหลอดเลือดแดงเอออร์ต้าจาก root จนถึง aortic arch ที่เรียกว่า bicuspid aortopathy ยังพบมีอยู่ประมาณ 50% ของผู้ที่ได้รับผลกระทบ
จากการรวบรวมข้อมูลหลักฐานแสดงให้เห็นว่ารูปแบบของการขยายตัวของหลอดเลือดในผู้ที่มีลิ้นเอออร์ติคสองแฉกมีความหลากหลาย อาจจะสะท้อนให้เห็นถึงความหลากหลายในลักษณะโมเลกุล, วิทยาศาสตร์การไหล, และลักษณะทางคลินิก โดยบทความนี้จะกล่าวถึงภาพรวมคร่าวๆ ของหลักการพื้นฐาน, ความก้าวหน้าที่ผ่านมาและคำแนะนำในการรักษาในผู้ใหญ่ที่มี bicuspid aortopathy
เนื้อหาโดยละเอียดประกอบด้วย
-Terminology and Definitions
-Prevalence of Bicuspid Aortic Dilatation
-Patterns of Bicuspid Aortic Dilatation
-Pathophysiological Features
-Natural History
-Assessment and Treatment
   Diagnosis
   Decision-Making Algorithm
   Special Populations
-Unanswered Questions and Future Directions
-Source Information

อ้างอิงและอ่านต่อโดยละเอียด http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMra1207059

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น