วันจันทร์ที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

2,757 Unintentional weight loss in older adults

American Family Physician 
May 1 2014 Vol. 89 Number 9

การมีน้ำหนักลดโดยไม่ได้ตั้งใจในผู้สูงอายุที่มากกว่า 65 ปี มีความสัมพันธ์กับการเจ็บป่วยและอัตราการเสียชีวิตที่เพิ่มขึ้น สาเหตุที่พบมากที่สุดคือมะเร็ง, โรคระบบทางเดินอาหารที่ไม่ใช่มะเร็ง และภาวะทางจิตเวช แต่โดยรวมโรคที่ไม่ใช่มะเร็งเป็นสาเหตุที่พบบ่อยมากกว่ามะเร็ง ยาและการใช้ยาหลายๆ อย่างสามารถมีผลกับการรสชาติหรือทำให้เกิดอาการคลื่นไส้ซึ่งไม่ควรมองข้าม ปัจจัยทางสังคมอาจนำไปสู่มีน้ำหนักลดโดยไม่ได้ตั้งใจ
อาจจะไม่สามารถระบุถึงสาเหตุได้ 16% - 28% ของกรณีทั้งหมด การสืบค้นที่แนะนำรวมถึงการตรวจนับเม็ดเลือดอย่างสมบูรณ์ การเผาผลาญพื้นฐาน (basic metabolic panel) , การทดสอบการทำงานของตับ, การทดสอบการทำงานของต่อมไทรอยด์, ระดับ C-reactive protein, อัตราการตกตะกอนของเม็ดเลือดแดง, ระดับน้ำตาลกลูโคส, การวัดแลคเตทดีไฮโดจีเนส ,และการตรวจปัสสาวะ รวมถึงการตรวจเอกซเรย์ทรวงอกและการตรวจดูภาวะเลือดออกในทางเกินอาหารจากอุจจาระก็ควรทำ, และอาจพิจารณาอัลตร้าซาวด์ช่องท้องร่วมด้วย เมื่อการตรวจประเมินพื้นฐานยังไม่พบความผิดปกติที่ชัดเจน ควรติดตามสังเกตต่ออีก 3-6 เดือนเป็นการรักษามุ่งไปที่สาเหตุพื้นฐาน การให้อาหารเสริมและเพิ่มรสชาติโภชนาการ และการปรับอาหารที่คำนึงถึงความต้องการของผู้ป่วยและความผิดปกติเกี่ยวกับการเคี้ยวหรือกลืนควรจะได้รับการพิจารณา การกระตุ้นความอยากอาหารอาจเพิ่มน้ำหนักตัวได้ แต่มีผลข้างเคียงที่ร้ายแรงและไม่มีหลักฐานในการลดการเสียชีวิต

Ref: http://www.aafp.org/afp/2014/0501/p718

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น