วันจันทร์ที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

2,773 ว่าด้วยเรื่อง vegetations

มีผู้ป่วยซึ่งสงสัย infective endocarditis ทำ echo คิดว่ามี vegetation จึงมาทบทวนเรื่องนี้
เมื่อมีเยื่อบุภายในหัวใจอักเสบ (endocarditis) จะทำให้เกิดการติดเชื้อของลิ้นหัวใจ อาจพบมีก้อนเล็ก ๆ เกิดขึ้นที่เรียกว่าก้อนเชื้อ (vegetations) หมายถึงการเจริญที่ผิดปกติโดยเขียนเหมือนกับคำที่แปลว่าผัก ที่ตำแหน่งของการติดเชื้อ vegetation เมื่อดูภายใต้กล้องจุลทรรศน์ โดยทั่วไปจะเห็นจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดการติดเชื้อที่ฝังอยู่ในร่างแหตาข่ายของไฟบรินและส่วนประกอบของเซลอื่น ๆ ที่คล้ายกับที่ร่างกายใช้เพื่อการเกิดลิ่มเลือด พบเซลเม็ดเลือดขาวที่ได้ไม่บ่อย ซึ่งการพบนี้อธิบายถึงความจำเป็นในการให้ยาปฏิชีวนะเป็นเวลาหลายสัปดาห์เพื่อฆ่าเชื้อจุลินทรีย์และรักษาให้หายขาด การไม่มีเซลเม็ดเลือดขาวใน vegetation ยังไม่สามารถอธิบายได้อย่างชัดเจน แต่น่าจะเกี่ยวข้องในส่วนที่มีความแน่นตามธรรมชาติของเนื้อเยื่อ vegetations, ซึ่งจะจำกัดการเคลื่อนที่ของเซลเม็ดเลือดขาวนี้ นอกจากนี้เชื้อแบคทีเรียที่ทำให้เกิดเยื่อบุหัวใจอักเสบจะถูกฝังอยู่ในระยะที่ไม่เจริญเติบโต (nongrowing state) ซึ่งอยู่ลึกลงไปใน vegetations ในสภาวะนี้จะไม่ได้สร้างสัญญาณทางเคมีที่จะส่งเสริมการเคลื่อนที่ของเม็ดเลือดขาวไปยังตำแหน่งของการติดเชื้อ และเมื่อดูจากอัลตร้าซาว์หัวใจจะพบลักษณะเป็นก้อนติดอยู่ที่ผนังหัวใจหรือลิ้นหัวใจ

Ref: http://circ.ahajournals.org/content/107/20/e185.full

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น