วันพฤหัสบดีที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

2,753 Lyme disease

Clinical practice
N Engl J Med May 1, 2014

 Key clinical points
-Erythema migrans มักจะไม่มี central clearing ส่วนใหญ่มีทั้งลักษณะแดงสม่ำเสมอหรือมีลักษณะแดงเพิ่มมากขึ้น
-การตรวจแอนติบอดีของผู้ป่วยที่มี erythema migrans ไม่ได้เป็นข้อบ่งชี้ที่ต้องทำเป็นประจำเพราะความไวต่ำในการตรวจหาติดเชื้อในช่วงต้นของโรค
-การรักษาด้วยโรค doxycycline, amoxicillin หรือ cefuroxime มีความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพสูงสำหรับ Lyme disease ในช่วงแรก
-Doxycycline ขนาด 200 มิลลิกรัมครั้งเดียว ลดความเสี่ยงของการเกิดโรคในคนที่ถูกกัดโดยเห็บ Ixodes scapularis; แต่ไม่ได้เป็นข้อบ่งชี้เป็นประจำ (มีความเสี่ยงต่ำของการติดต่อจากเห็บกัดแม้จะอยู่ในพื้นที่ซึงเป็นโรคเฉพาะถิ่น) และมีข้อห้ามสำหรับหญิงตั้งครรภ์และเด็กอายุน้อยกว่า 8 ปี
-ยังไม่มีหลักฐานการรักษาผู้ป่วยที่มีอาการต่อเนื่องแบบไม่จำเพาะ (เช่นอาการปวดข้อและความเหนื่อยล้า) ว่าจะมีการติดเชื้ออย่างถาวร ซึ่งความเสี่ยงของการรักษาเป็นเวลานานด้วยยาต้านจุลชีพมีมากกว่าประโยชน์ที่ได้รับ
อ่านต่อโดยละเอียด
-The Clinical Problem
  Key Clinical Points
-Strategies and Evidence
   Diagnosis
   Treatment
   Prevention
-Areas of Uncertainty
-Guidelines
-Conclusions and Recommendations
-Source Information

อ้างอิงและอ่านต่อโดยละเอียด : http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMcp1314325

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น