วันพุธที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

2,768 ข้อมูลการตรวจความไวต่อยาของเชื้อชนิดต่างๆ (antibiogram) ของประเทศไทย

ข้อมูลการตรวจความไวต่อยาของเชื้อชนิดต่างๆ (antibiogram) โดย NARST : National Antimicrobial Resistance Surveillance center, Thailand

โดยสามารถจะดูผลการเพาะเชื้อเป็นรายปี โดยดูได้ทั้งจาก blood / sputum / stool / urine และนอกจากจะสามารถดูจากในเว็ปไซต์แล้ว NARST ได้พัฒนาโปรแกรม(application) ที่ทำให้สามารถเปิดใช้ antibiogram ได้จากโทรศัพท์มือถือและ tablet (เฉพาะระบบปฏิบัติการ android)


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น