วันศุกร์ที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

2,762 รูปแบบและสาเหตุของ liver injury

ลักษณะของ liver injury มี 3 รูปแบบ โดยจะดูจากอัตราส่วนของค่า ALT/ALP
ตามเกณฑ์ของ the International Consensus Meeting for Drug-Induced Liver Injury
1. Hepatocellular pattern อัตราส่วนของค่า ALT/ALP มากกว่า 5
2. Mixed pattern อัตราส่วนของค่า ALT/ALP 2-5
3. Cholestatic pattern อัตราส่วนของค่า ALT/ALP น้อยกว่า 2

-Hepatocellular pattern ได้แก่  การติดเชื้อ ไวรัสตับอักเสบ A, B, C, D, การติดเชื้อ CMV, EBV, HSV, liver steatosis/steatohepatitis ยาอื่นๆ เช่น isoniasid, rifampicin, pyrazinamide, phenytoin, alcohol 
-Mixed pattern  การติดเชื้อ ไวรัสตับอักเสบ A, bacillary angiomatosis, liver steatosis/steatohepatitis ยาอื่นๆ เช่น TMP/SMX, amoxi/clav.
-Cholestatic pattern  การติดเชื้อ mycobacterium, fungus, bacillary angiomatosis, lymphoma, Kaposi’s sarcoma ยาอื่นๆ เช่น TMP/SMX, amoxi/clav., macrolides, rifampicin

Ref: Antiretroviral associated hepatotoxicity
โดย พญ.รัชนีพร ชื่นสุวรรณ,  นพ.เฉลิมรัฐ บัญชรเทวกุล,  กลุ่มงานอายุรกรรม โรงพยาบาลราชวิถี

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น