วันพุธที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

2,837 แนวทางเวชปฏิบัติ การรักษาวัณโรคในเด็ก พศ.2557

โดยสมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย
สำนักวัณโรค กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธาณสุข

แม้จะเป็นเว็บไซต์ของโรคผู้ใหญ่แต่ก็ขออนุญาตินำเรื่องของเด็กมาลงเพราะเนื้อหาน่าสนใจ และแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไปก็อาจต้องดูแลผู้ป่วยเด็กด้วยครับ


เนื้อหาโดยละเอียดประกอบด้วย
-คำย่อ
-บทที่ 1 สถานการณ์สาเหตุและการติดต่อวัณโรคในเด็ก
-บทที่ 2 วัณโรคปอดและวัณโรคเยื่อหุ้มปอดในเด็ก
-บทที่ 3 การรักษาวัณโรค
-บทที่ 4 วัณโรคนอกปอด
-บทที่ 5 การรักษาผู้ป่วยวัณโรคเด็กที่สัมผัสโรค
-บทที่ 6 วัคซีน BCG ในเด็ก
-บทที่ 7 การรักษาผู้ป่วยวัณโรคในกรณีพิเศษต่างๆ
-เอกสารอ้างอิง
-ภาคผนวก

ลิ้งค์ http://www.pidst.net/files_khowledge/pidst_20140605111556_filekhow.pdf

1 ความคิดเห็น: