วันอังคารที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

2,836 แนวทางการรักษาเด็กและวัยรุ่นปัสสาวะรดที่นอน

Practice parameter for the assessment and treatment 
of children and adolescents with enuresis 
J Am Acad Child Adolesc Psychiatry. 
volume 43 : 12, December 2004 

สรุปและเรียบเรียงโดย ผศ.นพ.ศิริไชย หงษ์สงวนศรี
หน่วยจิตเวชเด็กและวัยรุ่น ภาควิชาจิตเวชศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
เนื้อหาโดยละเอียดประกอบด้วย
-Definition
-Assessment
-Treatment

ลิ้งค์ http://rcpsycht.org/capst/

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น