วันจันทร์ที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

2,828 การพิจารณาแยกอาการคลื่นไส้อาเจียน ที่เกิดจากผลข้างเคียงของยาวัณโรคกับที่เกิดจากการมีภาวะตับอักเสบ

อาการคลื่นไส้อาเจียน อาจเป็นผลของยาโดยตรงที่ระคายเคืองทางเดินอาหารโดยไม่ได้เกิดจากการมีภาวะตับอักเสบ โดยมักจะมีอาการเฉพาะหลังการรับประทานยา ไม่ได้เป็นทั้งวัน โดยอาการจะค่อยๆ ดีขึ้นภายในวันเดียวกันเมื่อระยะเวลาห่างออกไปจากมื้อยา ส่วนใหญ่พบในช่วงสัปดาห์แรกๆ  ของการรับประทานยา ส่วนอาการของตับอักเสบซึ่งมักจะมีอาการเบื่ออาหาร คลื่นไส้หรืออาเจียนร่วมด้วยโดยมักเป็นตลอดทั้งวัน และอาจพบหลังจากเริ่มรับประทานยาไปแล้วหลายสัปดาห์  อย่างไรก็ตามการแยกภาวะตับอักเสบออกจากผลของยาที่ทำให้มีอาการคลื่นไส้หรือปวดท้องนั้น สามารถช่วยยืนยันการวินิจฉัยได้โดยตรวจการทำงานของตับเป็นหลัก ซึ่งยาที่เป็นสาเหตุให้เกิดตับอกเสบได้แก่ INH, rifampicin, pyrazinamide ส่วนกรณีที่มีเฉพาะค่า bilirubin สูงขึ้นโดยไม่ค่อยมีความผิดปกติของ AST/ALT มักเกิดจากยา rifampicin สามารถอ่านรายละเอียดในการตรวจดูแลรักษาภาวะตับอักเสบจากยาวัณโรคได้โดยละเอียดตามอ้างอิงด้านล่างครับ  

แนวทางเวชปฏิบัติการรักษาวัณโรคในผู้ใหญ่ พ.ศ. 2556
ลิ้งค์ http://203.157.45.179/yala12/wp-content/uploads/2014/01/CPG-TB-17-May-56-corrected.pdf

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น