วันเสาร์ที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

2,840 ความรู้ทางการแพทย์ พิษจากเห็ด

เนื้อหาโดยละเอียดประกอบด้วย
-ความเป็นมา
-ความเป็นพิษ
   1. สารพิษกลุ่ม protoplasmic poisons
   2. สารพิษกลุ่ม neurotoxin
   3. สารพิษกลุ่ม gastrointestinal irritants
-การตรวจทางห้องปฏิบัติการ
-ข้อแนะนำในการรับประทานเห็ด
-การปฐมพยาบาลเบื้องต้น

Ref: http://www.dmsc-library.moph.go.th/ebooks/files/showimgpic%20(23).pdf

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น