วันพฤหัสบดีที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

2,831 Single-pill combination regimens for treatment of HIV-1 infection

Clinical therapeutics
N Engl J Med     July 17, 2014

การรักษาเอชไอวีที่มีประสิทธิภาพต้องมีการรับประทานยาหลายชนิดเป็นประจำทุกวันไปโดยตลอ พบว่าอายุขัยของผู้ป่วยที่ติดเชื้อเอชไอวีได้เพิ่มขึ้นอย่างมาก นอกจากผู้ติดเชื้อจะได้รับประโยชน์ ยายังช่วยยับยั้งการติดต่อของเอชไอวีชนิดที่ 1 ไปสู่ผู้ที่ยังไม่ติดเชื้อได้เกือบจะสมบูรณ์ ถ้าเราสามารถที่จะรักษาผู้ป่วยที่ติดเชื้อเอชไอวีส่วนใหญ่หรือทั้งหมดก็จะเป็นการช่วยป้องกันการติดเชื้อใหม่ "ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการสิ้นสุดของโรคเอดส์" ซึ่งเป็นสิ่งที่เราใฝ่ฝัน
การศึกษาแบบสังเกตหลายการศึกษา รวมถึงการวิเคราะห์แบบ cohort ในผู้ป่วยที่ไม่มีที่อยู่อาศัยและผู้ที่มีที่อยู๋อาศัยแบบย่ำแย่ยังแสดงให้เห็นถึงอัตราการยอมรับที่สูงขึ้นขหรือผลลัพธ์ที่ดีขึ้นด้วยยาผสมในเม็ดเดียว การยอมรับอยู่ที่ 95% หรือมากกว่า ซึ่งพบในยาผสมในเม็ดเดียวเมื่อเปรียบเทียบกับการรับประทานยาที่มากกว่า 3 ชนิดขึ้นไป
เนื้อหาโดยละเอียดประกอบด้วย 
-The clinical problem
-Biologic features of HIV-1 infection
-Clinical evidence
-Clinical use
-Areas of Uncertainty
-Guidelines
-Recommendations
-Source Information

อ้างอิงและอ่านต่อโดยละเอียด http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMct1215532

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น