วันศุกร์ที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

2,832 Bronchiectasis

ชาย 64 ปี ไอมีเสมหะเรื้อรัง เหนื่อยง่ายเวลาออกแรง เป็นมานานมากกว่า 3 เดือน ปฏิเสบการเคยมีโรคปอดใดๆ มาก่อน จากภาพเอกซเรย์ที่เห็น ขอให้ช่วยอ่านฟิล์ม คิดถึงอะไร และจะยืนยันการวินิจฉัย และให้การรักษาอย่างไรครับ?


ขอขอบคุณสำหรับความคิดเห็นครับ ขอเป็นเฉลยพรุ่งนี้ วันนี้ติดอยู่เวรครับ
ขอเลื่อนเฉลยไปก่อนนะครับ พอดีเน็ตเสียไม่สามารถสืบค้นรายละเอียดจนครบได้ครับ (21-7-57)

23-7-57: 
จากภาพคิดถึง bronchiectasis หรือโรคหลอดลมพอง ซึ่งผู้ป่วยมักจะมีอาการไอมีเสมหะเรื้อรัง เสมหะมีลักษณะเป็นเมือก มูกหนอง หนืดเหนียว อาจมีเลือดปนเสมหะ ไอเป็นเลือดออกมาก นอกจากนี้ยังอาจเป็นผลมาจากความเสียหายของทางเดินหายใจที่เกิดจากการทำลายจากการการติดเชื้อเฉียบพลัน อาการหายใจหอบและเกิดเสียงวี๊ดพบได้ร้อยละ 75 ของผู้ป่วย อาการเจ็บหน้าอกแบบ pleuritic chest pain เกิดขึ้นในร้อยละ 50 เสียงผิดปกติได้แก่ crackles (พบได้ 70 %), เสียงวี๊ด (34 %) และมีเสียง rhonchi (44%) ซึ่งเป็นสิ่งที่ช่วยนำไปสู่การวินิจฉัย
Bronchiectasis เป็นโรคที่เกิดกับ bronchi และ bronchioles เกิดเนื่องจากวงจรของการติดเชื้อและการอักเสบร่วมกับการมีสารตัวสื่อกลางซึ่งเกี่ยวข้องกับการคั่งของสารที่เกี่ยวเนื่องกับการอักเสบสะสมและจุลินทรีย์ที่ก่อให้เกิดการอุดตันและความเสียหายต่อทางเดินหายใจและการติดเชื้อเกิดขึ้นซ้ำอีก 
CXR อาจจะพบลักษณะที่ไม่จำเพาะได้แก่การอักเสบเป็นส่วนๆ, การทึบที่ไม่สม่ำเสมอแบบกระจัดกระจาย, linear หรือ plate-like atelectasis, หรือการขยายตัวและหนาขึ้นของท่อทางเดินหายใจที่เป็นลักษณะเฉพาะซึ่ง (มักจะเห็นที่ตำแหน่งท่อทางเดินหายใจส่วนปลาย) หรือลักษณะคล้ายรางรถไฟในกรณีที่ท่อทางเดินหายใจตั้งฉากไปกับลำแสงเอกซเรย์ โดยใน HRCT เป็นเครื่องมือที่ดีในการวินิจฉัยจะพบการขยายตัวและหนาขึ้นของท่อทางเดินหายใจ การโป่งขดบางครั้งอาจจะมีลักษณะเป็นกลุ่มของถุงน้ำตลอดจนเป็นลักษณะของการมี infiltration ในส่วนปลาย
ซึ่งผู้ป่วยได้รับการทำ HRCT ผลเป็นดังรูปด้านล่างครับ


2 ความคิดเห็น:

  1. ไม่ระบุชื่อ19/7/57 21:39

    Rt upper atelec. Lost. Dome diaphragm rt. Lower trachea shift to rt imp. Endo bronchial ca. Ct -chest. ...kub. มั่วครัช

    ตอบลบ
  2. Rt upper lung atetectasis,Lt main bronchus obstruction,interstitial infiltration Rt.lung

    DDX secretion obstruction,Bronchiectasis,CA ,TB

    ตอบลบ