วันอังคารที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

2,829 Cerebellar infarction

เป็นโรคหลอดเลือดสมองอุดตันที่พบได้ไม่บ่อย จะเกี่ยวข้องกับเส้นเลือด 3 เส้นที่มาเลี้ยง ได้แก่
-Superior cerebellar artery (SCA)
-Anterior inferior cerebellar artery (AICA)
-Posterior inferior cerebellar artery (PICA)
พบได้ประมาณ 1.5-2.3% ของ cerebral infarction โดยเสันเลือดที่มาเลี้ยงถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของ posterior circulation ลักษณะทางคลินิก อาจไม่จำเพาะ เช่น คลื่นใส้ อาเจียน เวียนศรีษะ มีความรู้สึกไม่มั่นคงและปวดศีรษะ ซึ่งการวินิจฉัยทางคลินิกอาศัยการตรวจทางระบบประสาทที่เน้นและสงสัย อาจตรวจพบ incoordination, ataxia และ horizontal nystagmus
ลักษณะที่เห็นจากเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT scan) จะพบมีการสูญเสียการแยกความแตกต่างของ grey-white matter, พบการมีสีดำขึ้น (hypoattenuation) และการบวม อาจนำมาสู๋การเกิด chronic encephalomalacia ซึ่งเกิดขึ้นโดยมีลักษณะที่สอดคล้องตามตำแหน่งของเส้นเลือดที่ไปเลี้ยง (vascular territories)
อัตราการเสียชีวิตจะสูงกว่าการอุดตันของหลอดเลือดอื่นๆ ซึ่งมักจะเกิดมีการขาดเลือดของก้านสมองร่วมด้วย หรือการเกิดน้ำในโพรงสมองจากการกดเบียดทางเดินน้ำหล่อเลี้ยงสมองมากกว่าจะเกิดจากการที่ตัว cerebellar เองที่ขาดเลือด ส่วนภาวะแทรกซ้อนที่พบได้น้อยคือ upward tentorial herniation

Ref: http://radiopaedia.org/articles/cerebellar-infarction

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น