วันพฤหัสบดีที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

2,846 Brain abscess

Review article
N Engl J Med July 31, 2014

แม้จะมีความก้าวหน้าในเทคนิคการภาพถ่ายทางการแพทย์, ห้องปฏิบัติการเพื่อการวินิจฉัย, การให้การรักษาโดยการผ่าตัด และการรักษาด้วยยาต้านจุลชีพ, ฝีในสมองยังคงเป็นปัญหาทางคลินิกที่ท้าทายร่วมกับมีความสำคัญต่ออัตราการเสียชีวิต ฝีในสมองอาจเกิดจากเชื้อแบคทีเรีย, เชื้อมัยโคแบคทีเรีย, เชื้อราหรือปรสิต (โปรโตซัวและหนอนพยาธิ) และพบมีการรายงานอุบัติการณ์ 0.4-0.9 รายต่อ 100,000 ประชากร โดยจะมีอัตราเพิ่มขึ้นในผู้ป่วยที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง
อาการทางคลินิกที่พบบ่อยที่สุดของฝีในสมองได้แก่ อาการปวดศรีษะ; ไข้ และระดับการเปลี่ยนแปลงของการรู้สึกตัวแต่พบบ่อยๆ ว่าอาจจะไม่มีก็ได้ อาการทางระบบประสาทขึ้นอยู่ตำแหน่งของฝีและสามารถมีอาการได้เป็นวันๆ จนถึงเป็นสัปดาห์ การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอาจเกิดขึ้นในผู้ป่วยที่ฝีในบริเวณ frontal หรือ right temporal lobes ผู้ป่วยที่มีฝีในก้านสมองหรือสมองน้อย (cerebellar) อาจมีอัมพาตของเส้นประสาทสมอง, ,uความผิดปกติของการเดิน หรือปวดศรีษะหรือมีการเปลี่ยนแปลงสถานะทางจิตใจเนื่องจากการมีน้ำคั่งในสมอง  (hydrocephalus) โดย 25% ของผู้ป่วยอาจมาด้วยอาการชักได้
เนื้อหาโดยละเอียดประกอบด้วย
-Pathogenesis and Epidemiology
-Clinical Manifestations
-Diagnostic Measures
-Neurosurgical Management
-Antimicrobial Therapy
-Complications and Outcome
-Source Information

อ้างอิงและอ่านต่อโดยละเอียด http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMra1301635

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น