วันพฤหัสบดีที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

2,838 Care of the asplenic patient

Clinical practice
N Engl J Med   July 24, 2014

Key clinical points
-ผู้ป่วยทีไม่มีม้ามมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อในกระแสเลือดที่มีการดำเนินไปอย่างรวดเร็วเป็นอันตรายซึ่งอาจเสียชีวิตได้ถึง 50%
-ผู้ป่วยที่ไม่มีม้ามควรจะทราบถึงความเจ็บป่วยต่างๆ ที่มีไข้ หรือที่มีอาการรุนแรงโดยไม่มีไข้ ซึ่งอาจเป็นสิ่งที่บ่งชี้ถึงการเริ่มมีอาการของการติดเชื้อที่อันตรายถึงชีวิต
-ผู้ป่วยไม่มีม้ามที่มีไข้ควรได้รับการรักษาด้วยยาต้านจุลชีพแบบ empirical ในทันที
-การให้วัคซีนสำหรับ pneumococci, Haemophilus influenzae type b, meningococci, และ influenza virus ถือเป็นคำแนะนำ
-การให้การรักษาด้วยยาปฏิชีวนะเพื่อการป้องกันโรคโดยทั่วไปถือเป็นคำแนะนำสำหรับเด็กที่ไม่มีม้ามซึ่งอายุน้อยกว่า 5 ปีและอาจให้การพิจารณาในเด็กโตและผู้ใหญ่ในที่เพิ่งตัดม้ามได้ 1-2 ปี และให้การป้องกันไปตลอดชีวิตสำหรับผู้ที่เคยเกิดมีการติดเชื้อแบคทีเรียภายหลังการต้ดม้าม
เนื้อหาโดยละเอียดประกอบด้วย
-The Clinical Problem
-Strategies and Evidence
   Vaccinations
   Prophylactic Antimicrobial Therapy
   Management of Febrile Episodes
-Areas of Uncertainty
-Guidelines
-Conclusions and Recommendations

อ้างอิงและอ่านต่อโดยละเอียด http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMcp1314291

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น