วันพฤหัสบดีที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

2,824 Mold infections of the central nervous system

Review article
N Engl J Med   July 10, 2014

เมื่อเร็วๆ นี้ การระบาดของเยื่อหุ้มสมองอักเสบจากเชื้อ Exserohilum rostratum เชื่อมโยงกับการฉีด methylprednisolone acetate ที่ epidural ได้นำมาสู่ความสนใจต่อการติดเชื้อของเชื้อราต่อระบบประสาทส่วนกลางแม้ว่าจะพบไม่บ่อย แต่การติดเชื้อเหล่านี้มักจะเกิดความเสียหายและยากที่จะรักษา โดยในบทความนี้มุ่งเน้นในด้านระบาดวิทยา, ลักษณะทางคลินิก, และการรักษาของการติดเชื้อของระบบประสาทส่วนกลาง:ซึ่งครอบคลุมกลุ่มของเชื้อโรคที่พบบ่อย: aspergillus, fusarium, and scedosporium species
molds อยู่ใน order Mucorales และ dematiaceous molds การติดเชื้อในกลุ่มเหล่านี้มีรูปแบบที่โดดเด่นทางระบาดวิทยา, มีอาการทางคลินิก, มีลักษณะทางจุลชีววิทยา, และผลกระทบในการรักษา ซึ่งทั้งหมดเป็นสิ่งที่แพทย์ควรจะเข้าใจ
เนื้อหาโดยละเอียดประกอบด้วย
-Common Features
    Early Diagnosis
    Antifungal Therapy
    Neurosurgical Assessment and Intervention
    Management of Immunologic Impairments
-Specific Pathogens
    Aspergillus Species
    Mucorales
    Fusarium Species
    Scedosporium Species
    Dematiaceous Molds
-Source Information

อ้่างอิงและอ่านต่อโดยละเอียด http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMra1216008

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น