วันศุกร์ที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

2,839 ความรู้เรื่องโรคอาหารเป็นพิษ

โดยกลุ่มระบาดวิทยาโรคติดต่อ สำนักระบาดวิทยา
เนื้อหาโดยละเอียดประกอบด้วย
-ความหมาย
-การระบาด
-Vibrio parahaemolyticus
-Bacillus cereus food intoxication
-Staphylococcal food poisoning
-Clostridium perfringens food intoxication
-การป้องกันและควบคุมโรค
โดยในแต่ละเชื้อจะกล่าวในรายละเอียดถึง
   ลักษณะโรค
   การวินิจฉัยโรค
   สาเหตุ
   วิธีติดต่อ
   ระยะฟักตัว
   ระยะติดต่อ
   อาการและอาการแสดง
   ระบาดวิทยาของโรค
   การรักษา

ลิ้งค์ http://www.boe.moph.go.th/fact/Food_Poisoning.htm

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น