วันเสาร์ที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

2,833 Diagnostic approach to pleural effusion

American Family Physician
2 July 15 2014 Vol. 90 Number 

ภาวะการมีน้ำคั่งในเยื่อหุ้มปอดมักเป็นภาวะที่ซับซ้อนที่เกิดขึ้นในระหว่างการรักษาภาวะหัวใจล้มเหลว, ปอดอักเสบ, มะเร็ง เกิดจากการมีของเหลวสะสมอยู่ระหว่างเยื่อหุ้มปอดชั้นนอกและเยื่อหุ้มปอดชั้นใน กระบวนการซึ่งทำให้เกิดความเสียหายต่อกลไกของระบบสารน้ำ เช่นใน heart failure หรือ nephrotic syndrome มีแนวโน้มเป็น transudate ขณะที่การอักเสบเฉพาะที่มักสัมพันธ์กับ exudate โดยผู้ป่วยอาจจะไม่มีอาการ หรือมีอาการไอ เหนื่อย เจ็บหน้าอกจี๊ดๆ แปล๊บๆ ขณะหายใจเข้าออกหรือไอ (pleuritic chest pain) เคาะทึบจากการตรวจร่างกาย การตรวจ CXR สามารถช่วยในการวินิจฉัย การเจาะปอด (thoacentesis) บ่งบอกการวินิจฉัยและช่วยลดอาการ การใช้อัลตร่าซาวด์เพื่อหาตำแหน่งในการเจาะน้ำมาตรวจมีความเหมาะสมน่านำมาใช้ การตรวจวิเคราะห์น้ำจากเยื่อหุ้มปอดต่างๆ ที่ทำได้แก่ protein, lactate dehydrogenase levels, gram staining, cytology, และ pH ส่วน Light criteria จะช่วยในการแยก exudate กับ transudate การตรวจทางห้องปฏิบัติการอื่นๆ, การส่องกล้องผ่านทางหลอดลม, การตัดชิ้นเนื้อผ่านทางผิวหนัง, การส่องกล้องผ่านเข้าทางเยื่อหุ้มปอด (thoracoscopy) อาจจะมีความจำเป็นสำหรับการวินิจฉัยเมื่อการตรวจสิบค้นในเบื้องต้นไม่สามารถให้คำตอบได้


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น