วันเสาร์ที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2558

3,061 แนวทางการดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็งศีรษะและลำคอ

โดยศูนย์มะเร็งลพบุรี  
เนื้อหาโดยละเอียดประกอบด้วย
-ความสำคัญและวัตถุประสงค์
-แผนภูมิแสดงแนวทางการดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็งศีรษะและคอ ศูนย์มะเร็งลพบุรี
-ขั้นตอนการปฏิบัติการดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็งศีรษะและคอ
ก. แนวทางการวินิจฉัยและรักษาโรคมะเร็งศีรษะและคอ
Oral Cavity
Oropharynx
Nasopharynx        
Hypopharynx        
Glottic        
Supraglottic        
ข. แนวทางการให้คำปรึกษาผู้ป่วยมะเร็งศีรษะและคอ
ค. แนวทางการดูแลด้านทันตกรรมผู้ป่วยรังสีรักษา บริเวณช่องปาก ศีรษะและคอ
ง. แนวทางการดูแลรักษาผู้ป่วยมะเร็งศีรษะและคอที่ได้รับรังสีรักษาโดยสหสาขาวิชาชีพ
 จ. แนวทางการดูแลรักษาผู้ป่วยมะเร็งศีรษะและคอที่ได้รับเคมีบำบัดโดยสหสาขาวิชาชีพ
ฉ. แนวทางการดูแลความเสี่ยงที่สำคัญในผู้ป่วยมะเร็งศีรษะและคอที่ได้รับรังสีรักษาและ / หรือ ยาเคมีบำบัด
 ช. แนวทางการตรวจติดตามการรักษาผู้ป่วยมะเร็งศีรษะและคอ
-ภาคผนวก

ลิ้งค์ Click

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น