วันพุธที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2558

3,065 แนวทางการดูแลรักษาผู้ป่วยถูกงูกัดและได้รับพิษจากสัตว์

โดย คลินิกพิษจากสัตว์ สถานเสาวภา สภากาชาดไทย
เนื้อหาโดยละเอียดประกอบด้วย
บทที่ 1 งูพิษที่สำคัญในประเทศไทย และวิธีแยกระหว่างงูพิษ และงูไม่มีพิษ
บทที่ 2 แนวทางการดูแลรักษาผู้ป่วยถูกงูกัด
บทที่ 3 การดูแลรักษาและป้องกันการได้รับผิดจากสัตว์ที่มีความสำคัญทางการแพทย์
บทที่ 4 ข้อพิจารณาเป็นพิเศษในการดูแลผู้ป่วยเด็กที่ถูกงูกัด
บทที่ 5 ปัญหาที่พบบ่อยในการดูแลรักษาผู้ป่วยถูกงูกัดไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น