วันจันทร์ที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2558

3,063 สุขภาพอนามัย ของผู้ทำงานกับคอมพิวเตอร์

โดยกองอาชีวอนามัย
กระทรวงสาธารณสุข
เนื้อหาโดยละเอียดประกอบด้วย
บทที่ 1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับงาน VDTs
บทที่ 2 ปัญหาความเมื่อยล้า สาเหตุและมาตรการป้องกัน
บทที่ 3 การบริหารจัดการ
บทที่ 4 เกี่ยวกับสุขภาพอนามัย


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น