วันศุกร์ที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2558

3,081 ข้อควรทราบเกี่ยวกับการใช้คอร์ติโคสเตียรอยด์ในรักษาโรคข้ออักเสบรูมาตอยด์

ข้อบ่งชี้ได้แก่
-มีข้ออักเสบรุนแรง คือ มีภาวะทุพพลภาพจนไม่สามารถประกอบกิจวัตรประจำวันหรือประกอบอาชีพได้
-ผู้ป่วยไม่ตอบสนองต่อยาต้านการอักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยด์
-ผู้ป่วยมีข้อห้ามของการใช้ยาต้านการอักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยด์ เช่น ไตเสื่อม ตับเสื่อม เป็นต้น
ขนาดที่แนะนำคือ prednisolone เท่ากับหรือน้อยกว่า 7.5 มิลลิกรัมต่อวัน
เมื่ออาการดีขึ้น ควรพิจารณาหยุดยาหรือลดขนาดสเตียรอยด์ลงจนเหลือขนาดต่ำสุดเพื่อหลีกเลี่ยงภาวะแทรกซ้อน

Ref: แนวเวชปฏิบัติเพื่อการวินิจฉัยและการดูแลรักษา โรคข้ออักเสบรูมาตอยด์ 2557

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น